Home » Newsy » Spotkanie raportujące – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr EXS/11 8 7 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Europejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie spotkania zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Pomiar sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Konferencje w Lodzi
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Pozostałe drukowanie
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: tomaszowski oraz głubczycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Wyrobów Tytoniowych w Augustowie S.A., KONBET Sp. z o.o. Konin, Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha S.A., Spółdzielnia Inwalidów KARPATY, Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , FUNDACJA „KULTURA ŁĄCZY” , Artystyczne studio projektowania graficznego VIS-ART sc, Europejskie Centrum Odszkodowań Marzanna Surowiec, InLand , Larix Janusz Pieła Spółka jawna, PPUH LECH LECH ŚWIĄTEK, THINKBOX Zbigniew Szatkowski, Firma Produkcyjno-Handlowa Kano Mirosław Ośko, Zbigniew Tupaj, PHU MIRO Mirosław Morgowicz, Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne INTER-MEDIA Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • październik 2017
  P W Ś C P S N
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031